Ympäristö ja Autocenter

Autocenter Volkswagen Huolto toimii Autocenterin määrittelemien ympäristöohjeiden mukaisesti. Otamme ympäristön huomioon monella tavalla, mutta aina on mahdollista myös parantaa.

Kauniin, suurien järvien ympäröimän, Tampereen ympäristön ja luonnon hyvinvointi on meille erityisen tärkeää

Ympäristöpolitiikkamme

Noudatamme ympäristösuojeluohjeita sekä viranomaisten ja kunnan asettamia yksityiskohtaisia ympäristönsuojeluohjeita. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti huomioiden ympäristönäkökohdat ja pyrimme vähentämään luonnolle aiheutuvaa, toiminnastamme syntyvää jätekuormitusta.

Seuraamme huolellisesti muuttuvaa lainsäädäntöä sekä ympäristönsuojeluun liittyviä asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia. Noudatamme aina voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja sen lisäksi toteutamme vapaaehtoisesti ympäristön kannalta järkeviä ratkaisuja, jotka ovat toiminnassamme teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia toteuttaa.

Pyrimme ehkäisemään jätteiden syntyä ja suoritamme jätteiden lajittelun heti syntypaikalla. Teemme yhteistyötä ympäristötietoisten tavarantoimittajien kanssa.

Päämäärät ja tavoitteet

Päämääränämme on parantaa työturvallisuutta ja aikaansaada työviihtyvyyttä järjestelmällisellä siisteyden ja jätehuollon hallinnalla. Päämääränämme on lisäksi ohjata kaikki hyötykäyttökelpoinen jäte jatkokäsittelyyn.

Siisteyden ja jätehuollon toimivuus ja työturvallisuus varmistetaan työnsuojeluorganisaation toimesta. Ympäristövastaava kokoaa ympäristöohjelman mukaiset vuosiraportin ja vertaavat toteutuneita aikaisempiin vuosiin. Samalla tarkistetaan uudet hyötykäyttöön ohjatut jäte-erät ja niistä syntyneet säästöt. Saatuja tuloksia vertaillaan myös alan keskiarvolukuihin.

Henkilökuntaa ohjataan ja koulutetaan suorittamaan jätteiden lajittelua sovittujen määräysten mukaisesti.